Prihláška penzióny pre rodičov
Ubytovanie a strava
Kategória A (hotel 4*)
Jednoposteľová izba + raňajky: 43 € / osoba / noc
Dvojposteľová izba + raňajky: 39 € / osoba / noc
Kategória B (penzión 3*)
Dvojposteľová izba + raňajky: 29 € / osoba / noc
Kategória B (hotel 3*)
Dvojposteľová izba + raňajky: 33 € / osoba / noc
Trojposteľová izba + raňajky: 28 € / osoba / noc
Kategória B (penzión 3*):
Jednoposteľová izba + raňajky: 36 € / osoba / noc
Dvojposteľová izba + raňajky: 27 € / osoba / noc
Kategória B (penzión 3*, hotel 3*)
Jednoposteľová izba + raňajky : 29 € / osoba / noc
Dvojposteľová izba + raňajky : 25 € / osoba / noc
Kategória C (penzión 2*)
Jednoposteľová izba : 23 € / osoba / noc
Dvojposteľová izba: 16 € / osoba / noc

Možnosť objednania raňajok, obedov, večerí v každom penzióne, hoteli.

Doplňujúce info: football@4sport.sk

Termín pre zaslanie prihlášky a úhradu 50% zálohy je 31. máj 2018.

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., Hlavná 117, 080 01 Prešov
Názov účtu: PRO REGIO, Jazdecká 1/A, Prešov, Slovakia
IBAN: SK40 3100 0000 0043 4003 9807, SWIFT (BIC): LUBASKBX
Popis transakcie - prosíme napísať meno objednávateľa!

UPOZORNENIE: Poplatky na ťarchu príkazcu!

STORNO POPLATKY:
viac ako 5 dní vopred – bez poplatku
4 - 0 dní – 50% z ceny ubytovania

Aký je súčet 1 a 1?