Prihláška online

Chlapci
Dievčatá
Ubytovanie a strava
Objednávame si ubytovanie v kategórii :*
- turnaj začína večerou 4.7.2024 /streda/ a končí obedom 7.7.2024 /nedeľa/
Ceny ubytovania na vyžiadanie!
Spôsob dopravy počas turnaja
Termín pre zaslanie prihlášky : 21. jún 2024
Termín na úhradu účastníckeho poplatku : 28. jún 2024

Účastnícky poplatok:
150 € / 1 tím
290 € / 2 tímy 
420 € / 3 tímy
530 € / 4 tímy
620 € / 5 a viac tímov 

UPOZORNENIE: 350 € - za každý prihlásený tím, ktorý si nezabezpečí ubytovanie a stravovanie prostredníctvom oficiálnej ponuky organizátorov /neplatí pre tímy z Prešovského a Košického samosprávneho kraja/.
 
Doplňujúce info:
Mgr. Helena Janigová, 0915 873 134, 0918 633 284, football@4sport.sk 
 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Hlavná 29, 080 01 Prešov
Názov účtu: NAŠA KOMUNITA,o.z., Jazdecká 1/A, Prešov, Slovakia
IBAN: SK64 1111 0000 0015 8366 8006, SWIFT (BIC): UNCRSKBXXX
Popis transakcie: NÁZOV TÍMU + veková kategória!

POZOR:
Poplatky na ťarchu príkazcu!
V prípade, že účastnícky poplatok a depozit nebude uhradený načas, organizátor neručí za zaradenie klubu do zoznamu účastníkov.
Prosím spočítajte 3 a 2.