Informácie o turnaji

      

Fragaria Cup 2018

Medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj organizovaný v spolupráci s Futbalovou akadémiou 1.FC Tatran Prešov 

 

DÁTUM

17. ročník
2.-6. júl 2018, Prešov, Slovensko

Kategória A15 : 1.-4. júl 2018

GARANTI PODUJATIA

Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja

OFICIÁLNY PROGRAM TURNAJA

1. júl 2018 /nedeľa/

- príchod tímov, registrácia v Bowlingu pri trati, ul. Jazdecká 1/A od 9.00 hod. do 20.00 hod., ubytovanie

2. júl 2018 /pondelok/

- zápasy v základných skupinách

3. júl 2018 /utorok/

- zápasy v základných skupinách, slávnostný nástup a vlajkový sprievod tímov centrom mesta, slávnostné otvorenie turnaja

4. júl 2018 /streda/

- zápasy v základných skupinách, recepcia pre oficiálnych hostí, trénerov a vedúcich tímov

5. júl 2018 /štvrtok/

- zápasy v základných skupinách, nadstavbová časť, play off

6. júl 2018 /piatok/

- play off a finále v jednotlivých kategóriách, slávnostné vyhodnotenie a ukončenie turnaja

 

Tímy sa môžu prihlásiť do 8 chlapčenských a 1 dievčenskej kategórie:

Kategória

Rok

narodenia

Hrací čas

 

Počet hráčov

Rozmery ihriska

 

Rozmery bránok

Striedanie hráčov

U8

2010

1 x 25´

5 + 1

20 x 40 m

3 x 2 m

ľubovoľné

U9

2009

1 x 25´

6 + 1

35 x 55 m

5 x 2 m

ľubovoľné

U10

2008

1 x 25´

6 + 1

35 x 55 m

5 x 2 m

ľubovoľné

U11

2007

1 x 25´

6 + 1

35 x 55 m

5 x 2 m

ľubovoľné

U12

2006

2 x 17´

7 + 1

48 x 68 m

5 x 2 m

ľubovoľné

U13

2005

2 x 25´

10 + 1

Klasické ihrisko

Klasické ihrisko

max.7 hráčov

U14

2004

2 x 25´

10 + 1

Klasické ihrisko

Klasické ihrisko

max.7 hráčov

U15

2003

2 x 30´

10 + 1

Klasické ihrisko

Klasické ihrisko

max.7 hráčov

A15

2003

2 x 17´

7 + 1

48 x 68 m

5 x 2 m

ľubovoľné

TÍMY:

Oficiálna výprava môže mať max. 20 osôb vrátane trénera a vedúceho družstva. Ďalší hostia, fanúšikovia a rodičia hráčov sú organizátormi vítaní. Vek hráčov nesmie prekročiť určenú hranicu v každej kategórii. Každý hráč môže štartovať len za jeden tím a iba v jednej vekovej kategórii. Tréner alebo vedúci družstva musí mať k dispozícii počas každého zápasu cestovné pasy alebo registračné preukazy všetkých hráčov uvedených na súpiske. 

Každý tím musí mať svojho trénera alebo vedúceho !!!

POISTENIE:

Zúčastnené tímy sú povinné zabezpečiť poistenie pre každého oficiálneho účastníka počas celého pobytu na turnaji. Vedúci tímu musí mať k dispozícii karty poistencov hráčov alebo poistku s menným zoznamom poistených osôb na každom zápase počas celého turnaja.

Účastníci z krajín, ktoré nie sú členmi EU, hradia náklady súvisiace s ošetrením, individuálne v hotovosti, priamo na mieste.

PREHLÁSENIA:

Tréneri všetkých tímov sú povinní odovzdať pri registrácii:

 • prehlásenie o zdravotnom stave hráčov
 • kompletnú súpisku hráčov, vrátane mena a priezviska, dátumu narodenia, čísla cestovného pasu alebo registračného preukazu a čísla dresu
 • prehlásenie trénera, že počas každého zápasu na turnaji bude mať k dispozícii registračné preukazy /cestovné pasy/ všetkých hráčov uvedených na súpiske.
VÍZA: Tímy, ktoré potrebujú víza zašlú zoznam účastníkov najneskôr do 31.5.2018. Inak nie je zaručené, že obdržia víza do termínu nástupu na turnaj. Zoznam obsahuje: meno a priezvisko účastníka, dátum narodenia, číslo pasu.
ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ TURNAJA:

Hrá sa podľa futbalových pravidiel UEFA, SFZ a pravidiel špeciálne upravených organizátorom v jednotlivých kategóriách.

 • Tímy budú rozdelené do základných skupín podľa počtu prihlásených družstiev a budú hrať podľa vopred určeného kľúča,
 • U8, U9, U10, U11, U12 a kat. A15 - striedanie hráčov ľubovoľné počas stretnutia,
 • U13, U14, U15 - povolené striedanie max. 7 hráčov počas zápasu,
 • ostatné pravidlá budú zaslané prihláseným tímom v pokynoch turnaja.
VECNÉ CENY:

Každá kategória hrá na turnaji FRAGARIA CUP 2018 o putovný pohár, ktorý sa stáva vlastníctvom víťaza na jeden rok.

Prvé tri najlepšie tímy v každej kategórii budú odmenené nasledovne:

 • putovný pohár pre víťaza turnaja
 • víťazné poháre za prvé, druhé, tretie miesto
 • diplomy a zlaté, strieborné a bronzové medaily
 • vecné ceny pre každého hráča tímu na prvom, druhom a treťom mieste /max. 18 hráčov/
 • najlepší brankár, hráč a strelec
 • „Certifikát účasti“ pre každý tím
 • cena „FAIR PLAY“ za najférovejšie a najslušnejšie správanie tímu počas celého turnaja
UBYTOVANIE A STRAVOVANIE:

Ubytovanie začína 1.7.2018 /nedeľa/ a končí 6.7.2018 /piatok/.

Kategória A:        hotel****            

Kategória B:        hotel***, penzión***

Kategória C:        hotel**, penzión**

Kategória D:        študentský internát

 

Stravovanie  začína večerou 1.7.2018 a končí obedom 6.7.2018.

Stravovanie: plná penzia /raňajky, obed, večera/.

Tímy ktoré budú dochádzať si môžu stravu doobjednať.

CENY UBYTOVANIA A STRAVOVANIA V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH SÚ UVEDENÉ V PRIHLÁŠKE !

ÚČASTNÍCKY POPLATOK A DEPOZIT:

Účastnícky poplatok platí pre  jeden tím a každú kategóriu zvlášť:

 • 130,- € / každý tím - pre tímy ubytované cez organizátora

Kluby, ktoré prihlásia na turnaj viac ako jeden tím a zaplatia účastnícky poplatok do 15.5.2018, majú od organizátora zľavu:

230,- € / dva tímy        300,- € / tri tímy            360,- € / štyri tímy       430,- € / päť tímov

 • 350 € pre tímy, ktoré si nezabezpečia ubytovanie a stravovanie prostredníctvom oficiálnej ponuky organizátorov /neplatí pre tímy z Prešovského a Košického samosprávneho kraja/.

Účastnícky poplatok zahŕňa:

- mestskú hromadnú dopravu

- kyvadlovú prepravu na ihriská

- vstup na slávnostnú recepciu pre trénerov a vedúcich tímov

- vstup na všetky sprievodné akcie

VOĽNÝ ČAS:
 • Aquapark Delňa
 • Letné kúpalisko
 • Lanové centrum OUTDOOR Park
 • Vyhliadková veža Konkatedrály sv. Mikuláša
 • Jaskyňa „Zlá diera“ Lipovce
 • bowling v „Bowlingu pri trati“
 • Vyhliadková veža- Vodárenská veža  
 • 5D kino – Shopping Mall EPERIA
 • Laser game

V prípade odhlásenia sa z turnaja sa účastnícky poplatok nevracia.

Depozit 200,- € za každý tím – záloha za ubytovanie a stravovanie. Pri registrácii dňa 1.júla 2018 bude depozit odpočítaný z celkovej sumy.

Účastnícky poplatok a depozit musí byť uhradený najneskôr do 31.mája 2018.

KAUCIA:

Tímy sú po príchode povinné zložiť kauciu vo výške 50.- € za každý tím. Z kaucie budú hradené škody spôsobené účastníkmi družstva na internáte. Kaucia bude vrátená, ak izby v ubytovacom zariadení budú odovzdané v pôvodnom stave.

TERMÍN ZASLANIA PRIHLÁŠKY:

predĺžený do 18. JÚNA 2018