Informácie o turnaji

      

 
DÁTUM

18. ročník
2. - 6. júl 2019, Prešov, Slovensko

GARANTI PODUJATIA

Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja

OFICIÁLNY PROGRAM TURNAJA

1. júl 2019 /pondelok/

- príchod tímov, registrácia v Bowlingu pri trati, ul. Jazdecká 1/A od 9.00 hod. do 20.00 hod., ubytovanie

2. júl 2019 /utorok/

- zápasy v základných skupinách, slávnostný nástup a vlajkový sprievod tímov centrom mesta, slávnostné otvorenie turnaja

3. júl 2019 /streda/

- zápasy v základných skupinách,recepcia pre oficiálnych hostí, trénerov a vedúcich tímov

4. júl 2019 /štvrtok/

- zápasy v základných skupinách

5. júl 2019 /piatok/

- zápasy v základných skupinách, nadstavbová časť, play off

6. júl 2019 /sobota/

- play off a finále v jednotlivých kategóriách, slávnostné vyhodnotenie a ukončenie turnaja

 

Tímy sa môžu prihlásiť do 9 chlapčenských a 1 dievčenskej kategórie:

Kategória

Rok

narodenia

Hrací čas

 

Počet hráčov

Rozmery ihriska

 

Rozmery bránok

Striedanie hráčov

U7

2012

1 x 25´

5 + 1

20 x 40 m

3 x 2 m

ľubovoľné

U8

2011

1 x 25´

5 + 1

20 x 40 m

3 x 2 m

ľubovoľné

U9

2010

1 x 25´

6 + 1

35 x 55 m

5 x 2 m

ľubovoľné

U10

2009

1 x 25´

6 + 1

35 x 55 m

5 x 2 m

ľubovoľné

U11

2008

1 x 25´

6 + 1

35 x 55 m

5 x 2 m

ľubovoľné

U12

2007

2 x 17´

7 + 1

48 x 68 m

5 x 2 m

ľubovoľné

U13

2006

2 x 25´

10 + 1

Klasické ihrisko

Klasické ihrisko

max.7 hráčov

U14

2005

2 x 25´

10 + 1

Klasické ihrisko

Klasické ihrisko

max.7 hráčov

U15

2004

2 x 30´

10 + 1

Klasické ihrisko

Klasické ihrisko

max.7 hráčov

A15

2004

2 x 17´

7 + 1

48 x 68 m

5 x 2 m

ľubovoľné

TÍMY:

Oficiálna výprava môže mať max. 20 osôb vrátane trénera a vedúceho družstva. Ďalší hostia, fanúšikovia a rodičia hráčov sú organizátormi vítaní. Vek hráčov nesmie prekročiť určenú hranicu v každej kategórii. Každý hráč môže štartovať len za jeden tím a iba v jednej vekovej kategórii. Tréner alebo vedúci družstva musí mať k dispozícii počas každého zápasu cestovné pasy alebo registračné preukazy všetkých hráčov uvedených na súpiske. 

Každý tím musí mať svojho trénera alebo vedúceho !!!

POISTENIE:

Zúčastnené tímy sú povinné zabezpečiť poistenie pre každého oficiálneho účastníka počas celého pobytu na turnaji. Vedúci tímu musí mať k dispozícii karty poistencov hráčov alebo poistku s menným zoznamom poistených osôb na každom zápase počas celého turnaja.

Účastníci z krajín, ktoré nie sú členmi EU, hradia náklady súvisiace s ošetrením, individuálne v hotovosti, priamo na mieste.

VÍZA: Tímy, ktoré potrebujú víza zašlú zoznam účastníkov najneskôr do 31.5.2019. Inak nie je zaručené, že obdržia víza do termínu nástupu na turnaj. Zoznam obsahuje: meno a priezvisko účastníka, dátum narodenia, číslo pasu.
ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ TURNAJA: Hrá sa podľa futbalových pravidiel UEFA, SFZ a pravidiel špeciálne upravených organizátorom v jednotlivých kategóriách, ktoré budú zaslané prihláseným tímom.
VECNÉ CENY:

Každá kategória hrá na turnaji FRAGARIA CUP 2019 o putovný pohár, ktorý sa stáva vlastníctvom víťaza na jeden rok.

Prvé tri najlepšie tímy v každej kategórii budú odmenené nasledovne:

  • putovný pohár pre víťaza turnaja
  • víťazné poháre za prvé, druhé, tretie miesto
  • diplomy a zlaté, strieborné a bronzové medaily
  • vecné ceny pre každého hráča tímu na prvom, druhom a treťom mieste /max. 18 hráčov/
  • najlepší brankár, hráč a strelec
  • „Certifikát účasti“ pre každý tím
  • cena „FAIR PLAY“ za najférovejšie a najslušnejšie správanie tímu počas celého turnaja
 

 

UBYTOVANIE A STRAVOVANIE:

Kategória D:        študentský internát

Kategória C:        hotel**, penzión**

Kategória B:        hotel***, penzión***

Kategória A:        hotel****            

 

Turnaj začína večerou 1.7.2019 a končí obedom 6.7.2019.

Kategória A15 začína večerou 1.7.2019 a končí obedom 4.7.2019.

Tímy ktoré budú dochádzať si môžu stravu doobjednať.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK A DEPOZIT:

Účastnícky poplatok platí pre  jeden tím a každú kategóriu zvlášť:

  • 130 € / každý tím - pre tímy ubytované cez organizátora

Kluby, ktoré prihlásia na turnaj viac ako jeden tím a zaplatia účastnícky poplatok do 15.5.2019, majú od organizátora zľavu:

240 € / dva tímy        330 € /tri tímy            380 € / štyri tímy       450 € / päť tímov

  • 350 € pre tímy, ktoré si nezabezpečia ubytovanie a stravovanie prostredníctvom oficiálnej ponuky organizátorov /neplatí pre tímy z Prešovského a Košického samosprávneho kraja/.

 

 V prípade odhlásenia sa z turnaja sa účastnícky poplatok nevracia.

Depozit 200 € za každý tím – záloha za ubytovanie a stravovanie. Pri registrácii dňa 1.júla 2019 bude depozit odpočítaný z celkovej sumy.

Účastnícky poplatok a depozit musí byť uhradený najneskôr do 31.mája 2019.

 

Účastnícky poplatok zahŕňa:

- mestskú hromadnú dopravu

- kyvadlovú prepravu na ihriská

- vstup na slávnostnú recepciu pre trénerov a vedúcich tímov

- vstup na všetky sprievodné akcie

KAUCIA:

Tímy sú po príchode povinné zložiť kauciu vo výške 50 € za každý tím. Z kaucie budú hradené škody spôsobené účastníkmi družstva na internáte. Kaucia bude vrátená, ak izby v ubytovacom zariadení budú odovzdané v pôvodnom stave.

TERMÍN ZASLANIA PRIHLÁŠKY:

15. MÁJA 2019