Prihláška online

Chlapci
Dievčatá
Ubytovanie a strava
Objednávame si ubytovanie v kategórii :*
- turnaj začína večerou 1.7.2019 /pondelok/ a končí obedom 6.7.2019 /sobota/
Kategória A15 : 
- turnaj začína večerou 1.7.2019 /pondelok/ a končí obedom 4.7.2019 /štvrtok/
Doprava
Spôsob dopravy počas turnaja
Termín pre zaslanie prihlášky : 15. MÁJ 2019
Termín na úhradu účastníckeho poplatku 130 € a depozitu 200 € : 31. MÁJ 2019.

Účastnícky poplatok:
130 € / 1 tím
240 € / 2 tímy 
330 € / 3 tímy
380 € / 4 tímy
450 € / 5 tímov 

UPOZORNENIE: 350 € - za každý prihlásený tím, ktorý si nezabezpečí ubytovanie a stravovanie prostredníctvom oficiálnej ponuky organizátorov /neplatí pre tímy z Prešovského a Košického samosprávneho kraja/.

Doplňujúce info: Júlia Sivuľková, 0918 633 284, football@4sport.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., Hlavná 117, 080 01 Prešov
Názov účtu: PRO REGIO, Jazdecká 1/A, Prešov, Slovakia
IBAN: SK40 3100 0000 0043 4003 9807, SWIFT (BIC): LUBASKBX
Popis transakcie: NÁZOV TÍMU + veková kategória!

POZOR:
Poplatky na ťarchu príkazcu!
V prípade, že účastnícky poplatok a depozit nebude uhradený načas, organizátor neručí za zaradenie klubu do zoznamu účastníkov.
Prosím pripočítajte k 9 číslo 2.