On-line prihláška

Prihláška online

Chlapci
Dievčatá
Ubytovanie a strava
Objednávame ubytovanie a stravu v kategórii D- študentský internát:

5 x noc, 5 x plná penzia = 115,- € osoba / pobyt
- turnaj začína večerou 1.7.2018 /nedeľa/ a končí obedom 6.7.2018 /piatok/

Ak máte záujem o ubytovanie v inej kategórii vyplňte a zašlite offline prihlášku, ktorú nájdete TU!

Doprava
Spôsob dopravy
Termín pre zaslanie prihlášky a úhradu účastníckeho poplatku 130.- € a depozitu 200.- € je PREDLŽENÝ : 18. JÚN 2018.

Účastnícky poplatok:
130 € / 1 tím
230 € / 2 tímy 
300 € / 3 tímy
360 € / 4 tímy
430 € / 5 tímov 

UPOZORNENIE: 350 € - za každý prihlásený tím, ktorý si nezabezpečí ubytovanie a stravovanie prostredníctvom oficiálnej ponuky organizátorov /neplatí pre tímy z Prešovského a Košického samosprávneho kraja/.

Doplňujúce info: Júlia Sivuľková, 0918 633 284, football@4sport.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., Hlavná 117, 080 01 Prešov
Názov účtu: PRO REGIO, Jazdecká 1/A, Prešov, Slovakia
IBAN: SK40 3100 0000 0043 4003 9807, SWIFT (BIC): LUBASKBX
Popis transakcie: NÁZOV TÍMU + veková kategória!

POZOR:
Poplatky na ťarchu príkazcu!
V prípade, že účastnícky poplatok a depozit nebude uhradený načas, organizátor neručí za zaradenie klubu do zoznamu účastníkov.
Aký je súčet 3 a 2?